Ներդրվում է Ներառական ուսուցումը

2001 թվականից սկսած Հայաստանի Հանրապետությունում ընդլայնվում է ներառական կրթություն իրականացնող հանրակարթական դպրոցների թիվը‘ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթությունը արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով:  Հաշմանդամություն ունեցող մարդը հասարակության մեջ պետք է իրեն զգա որպես լիիրավ անդամ և մասնակցություն ունենա հենց իր խնդիրների լուծմանը:
Ներառական կրթության ծրագիրը հանրակրթական գործ-ընթաց է և ենթադրում է կրթության մատչելիություն բոլորի համար , ապահովում է հավասար վերաբերմունք: Այս ծրագիրը ձգտում է հասնել ուսուցման ճկուն մոտեցման‘ բավարարելու  մարդկանց կրթական պահանջները, և յուրաքանչյուր երեխայի համար պատրաստվում է անհատական ուսուցման պլան: Continue reading

Advertisements